Obrazac za izradbu članaka

tribina | skup | izložba ili nastup | zanimljivost | drugo:
{{ duzinaSazetka() }} znakova
{{ duzinaClanka() }} znakova

Prikaz

<Kôd>


    
    Preporuka naziva datoteke: {{ prijedlogDatNaziva() }}
  

Upute

Upute za porabu obrasca

Za dodavanje članaka na stranicu potrebno je izvesti tri koraka:


 1. Ispuniti obrazac te preuzeti dobiveni kôd.
 2. Načiniti novu datoteku članka, te, po potrebi, i novu mapu sa slikama za članak.
 3. Dignuti datoteku i mapu na server, te dodati naziv datoteke članka na vrh popisa članaka unutar 'baza-podataka.js' datoteke.
Tehnički preduvjeti
 1. Program za uređivanje teksta.
  ( Radi bolje preglednosti kôda preporučam program Notepad++. Visual Studio, Dreamweaver, NetBeans itd. su programi više nego dovoljno opremljeni za ovaj posao, iako će i obični Notepad sasvim dostatno poslužiti. )
 2. Pristup mapama na serveru mrežne stranice.
 3. Obrazac je preporučljivo ispunjavati u pretraživaću Chrome.

1. Upute za ispunu obrasca

 1. Odabrati ili upisati vrst članka o kojoj se radi, što je bitno kako bi stranica mogla članke razvrstavati. Ako se ovaj korak prekoči, članak će završiti pod nekakvom generičkom kategorijom, poput 'Ostalo'.
 2. Unijeti datum događanja; inače će se automatski unijeti datum izradbe članka ( što se tek naknadno može maknuti ).
  (Pretraživaći Firefox i Internet Explorer traže da se ručno unese datum u obliku 'gggg-mm-dd', dakle, npr.: za '1. siječnja 2013. g.' potrebo je unijeti 2013-01-01.)
 3. U kućicu za nadnaslov unijeti kratak opis događaja ili teme članka; npr. 'Otvorenje izložbe'.
 4. U pripadne kućice unijeti naslov i podnaslov članka.
 5. U kućicu nazvanu kratki naziv članka unijeti kratki naslov za članak koji će se prikazivati u popisu poveznica.
 6. Sažetak je poželjno unijeti u slučaju da je članak dug, tako ga se prvog može ponuditi na stranici. Ukoliko ga se izostavi na početnoj će se stranici pokazivati samo naslov članka.
  ( Za dodatne upute o uređivanju teksta pogledati dolje rubriku o oblikovanju sadržaja. )
 7. U rubriku Članak unosi se glavni tekst članka, ako ga ima. Isti se tekst može ponavljati i u sažetku i u tekstu članka jer nikada nisu vidljivi istovremeno.
  ( Za dodatne upute o uređivanju teksta pogledati rubriku o uređivanju sadržaja. )
 8. U rubriku Detalji unose se dodatni podatci, poput obavijesti o tome tko će držati predavanje, moderirati, sudjelovati u popratnom sadržaju, itd., ali može poslužiti za unos i raznih drugih vrsta podataka - glavna razlika između ove rubrike i rubrike 'Članak' jest u načinu oblikovanja ( prikaza ) unesenog sadržaja. Pucad + i - podno kućica za unos sadržaja služe za dodavanje ili micanje redaka 'detalja'.
  ( Ukoliko se želi nekako razložiti popis 'detalja' na odvojene popise, može se u lijevu kućicu pod oznakom 'masno' unijeti naziv rubrike, a desnu kućicu ostaviti praznom. )
 9. U rubrici se Video u prvu kućicu unosi puna adresa videa ( npr. https://youtu.be/punašifravidea ), a u drugu se, sivu, kućicu unosi naziv videa kakav će se prikazati na stranici.
  ( Pucad + i - su tu ako se želi dodati više videa. )
 10. U rubrici se Slike u prvu kućicu unosi puna ime slike ( npr. paneuropska_zastava.jpg ), a u drugu se, sivu, kućicu unosi naziv slike kakvim će se ona nasloviti na stranici.
  • pucad + i - su tu ako se želi dodati više slika,
  • slike će se prikazivati onim redoslijedom kojim su unesene,
  • ( ! ) prva slika će automatski biti dodana kao vizual u tekst članka,
  • broj slika nije ograničen.
  • (Slike se ne će prikazati ispravno u prikazu, niti sve dok se datoteka članka i mapa ne nađu na serveru.)
 11. Provjeriti je li sve dobro uneseno i pritisnuti tipku na samom dnu obrasca Ispiši kôd / Osvježi prikaz. Ako se nakon toga unesu neke nove izmjene u sadržaju obrasca, poželjno je ponovno stisnuti tipku na samom dnu.
Upute za dodatno oblikovanje sadržaja

Tekst se unosi onako kako bi se pravopisno trebao pisati: ne umeću se nikakvi dodatni razmaci, a velikim se slovima pišu samo početna slova rečenica, početna slova imena ili slova akronima. Ako se dio teksta želi podebljati, ispisati u kurzivu ili pretvoriti u poveznicu, tada treba mišem označiti željeni dio teksta i stisnuti odgovarajuću kombinaciju tipki istovremeno. Ako se što krivo unese, može se samo izbrisati baš kao običan tekst.

  • Ako se želi tekst oblikovati u više odlomaka, tada treba na mjesto svakog prekida odlomka staviti kursor miša i stisnuti tipke ctrl + enter.
  • Ako se odlomak želi uvući da izgleda kao navod, treba cijeli odlomak označiti mišem te stisnuti kombinaciju tipki ctrl + shift + u.
  • Potsjetnik kombinacija tipki je priložen tu dolje i stalno prisutan u plavom polju na dnu stranice. Uputa postaje vidljiva kada se mišem prijeđe preko željenog polja.

2. Upute za izradbu datoteka i mapa

 1. Načiniti novu textovnu datoteku ( desnim klikom na praznu površinu > odabrati: new > text document ), te u nju 'zalijepiti' dobiveni kôd, te sačuvati izmjene (paziti da se pritom primjeni UTF-8 'sintaksa zapreme', odn. 'encoding').
 2. Datoteteku se može nazvati kako god se želi, ali snažno preporučam radi dosljednosti i dodatnih mogućnosti mrežne stranice preimenovati ju u naziv preporučen u obrascu na dnu stranice s kôdom.
  ( Paziti da se sufiks ekstenzije tekstovne datoteke .txt, zamijeni novom ekstenzijom .html. )
 3. Ako uz članak idu kakve slike, treba načiniti novu mapu u koju će se one smjestiti, ubaciti u nju slike, te mapu nazvati istim imenom kao i datoteku članka ( bez ekstenzije .html ).

3. Upute za podizanje članka na mrežnu stranicu

 1. Spojiti se na server hpeu.hr.
  ( Otvoriti poveznicu s Windows (ne Internet) Explorerom; to jest upisati adresu ftp://ftp.hpeu.hr/hpeu.hr/ u adresnu traku preglednika za mape. A može se spojiti i kakvim ftp klijentom, poput Filezilla-e i sl. )
 2. Dodati datoteku članka i mapu sa slikama u mapu sadržaj/ na serveru.

 3. Za kraj treba mrežnoj stranici dati uputu da ima novi članak koji treba uvrstiti, slijedeći sljedeća tri koraka:

 4. Kopirati iz mape sirovine/ na svoje računalo datoteku baza-podataka.js.
 5. Otvoriti preuzetu datoteku baza-podataka.js s Notepadom, ili sličnim programom za uređivanje teksta, te na sam vrh popisa oznaka za članke dodati redak "gggg-mm-dd_imeČlanka", - znači, namjesto teksta "gggg-mm-dd_imeČlanka" treba umetnuti naziv datoteke članka ( bez ekstenzije .html ), omeđiti ga navodnicima i dodati zarez na kraj retka. Prije zatvaranja programa za uređivanje teksta, spremiti izmjene (paziti da se pritom primjeni UTF-8 'sintaksa zapreme', odn. 'encoding').
 6. Izmjenjenu datoteku baza-podataka.js sa svog računala prebaciti na na server u izvornu mapu sirovine/ i pritom pregaziti postojeću bazu-podataka.js.